Ατομικές Συνεδρίες

Οι ατομικές συνεδρίες εστιάζουν στο αρχικό αίτημα και στα τρέχοντα προβλήματα του θεραπευόμενου. Η διεξαγωγή των συνεδριών γίνεται σε κλίμα ασφάλειας, εχεμύθειας και εμπιστοσύνης. Η διάρκειά τους υπολογίζεται στα 50 λεπτά.

Online Συνεδρίες

Σε περιπτώσεις που η δια ζώσης παρουσία του θεραπευόμενου δεν είναι εφικτή, προσφέρεται και η επιλογή των online συνεδριών. Οι συνεδρίες διεξάγονται μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως Skype, Zoom, Viber ή Google Meet.

Μετάβαση στο περιεχόμενο